Робочі години

Пн - Чт 8:00 - 17:00 Пт 8:00 - 16:00 Перерва 12:00 - 12:48

 

Про доступ до публічної інформації.

Відповідно ч. 1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (дали - Закон), публічна інформація це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

 

Також відповідно до ч. 1 ст. 2, метою цього Закону є  забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Відповідно до  ч. 1 ст. 19 Закону запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

 

Письмовий запит подається у довільній формі.

Запит на інформацію має відповідати вимогам встановленими ч. 5 Закону, а саме містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

- Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Для направлення запиту на інформацію поштою, громадяни мають право направити запит за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 30 КСП «Харківгорліфт».

 

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, підприємство може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

 

Аварійні телефони

Натисніть на телефон для швидкого набору